Ultima actualizare: 21.09.2023

Prezentul document (împreună cu toate documentele menţionate în acesta) stabileşte termenii şi condiţiile care guvernează utilizarea acestui website – www.it-genetics.ro (în continuare „Website-ul”).

Scopul Website-ului este de prezentare și promovare a serviciilor/soluțiilor IT profesionale pentru optimizarea proceselor de lucru (prin integrarea tehnologiei și digitalizarea operațiunilor aferente) în domeniile retail, HoReCa, transport, logistică, producție, pharma și sănătate, educație, banking și alte industrii – prestate de societatea IT Genetics S.A. şi de contractare, prin intermediul Website-ului, cu potențialii clienți interesați de aceste servicii/soluții.

Vă rugăm să citiţi prezenții Termeni și Condiții, Politica de cookies-uri şi Politica de confidenţialitate înainte de a utiliza Website-ul. Prin accesarea și utilizarea Website-ului, recunoașteți în mod expres caracterul obligatoriu al acestor documente și vă asumați angajamentul de a le respecta.

1. Cine suntem noi?

IT Genetics S.A. (în continuare ,,Societatea”) este furnizorul de tehnologie ce susține companiile din România, Ungaria, Bulgaria și Spania să-și optimizeze procesele de lucru prin integrarea tehnologiei și să-și digitalizeze operațiunile cu ajutorul soluțiilor IT profesionale.

Fondată în 2007, IT Genetics și-a asumat misiunea de a face tehnologia accesibilă tuturor companiilor, indiferent de natura și mărimea lor. Avem peste 16 ani de expertiză în integrarea de soluții pentru retail, HoReCa, transport, logistică, producție, pharma și sănătate, educație, banking și alte industrii.

Soluțiile IT Genetics sunt create pentru a optimiza și automatiza procesele de lucru, iar fiecare soluție dezvoltată de companie este personalizată după specificul și potențialul de absorbție al clientului. Suntem o companie care are o abordare globală și știm cum să lucrăm cu business-urile din portofoliul nostru astfel încât orice soluție implementată să fie una eficientă pentru a obține rezultate mai mari cu un efort mai mic.

Datele noastre de contact sunt:
Adresa sediului: Str. Mehadia Nr. 41, Sector 6 București.
Adresă de e-mail: dpo@it-genetics.ro
Nr. de tel.: +40317.800.318

2. Proprietatea intelectuală

Societatea este titularul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la conținutul Website-ului, inclusiv, fără a se limita la: articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

Vizitatorii Website-ului pot accesa, descărca şi tipări materialele publicate pe Website, în mod gratuit, exclusiv pentru uz personal şi doar în scop necomercial. Ca urmare a realizării oricăreia dintre aceste acțiuni, vizitatorilor Website-ului nu li se transmite sau recunoște nici un drept, titlu sau nu li se garantează nici un interes legitim cu privire la materialele publicate pe Website.

Nicio secțiune din conținutul Website-ului asupra căreia Societatea are un drept de proprietate intelectuală nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă, în nici un scop sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al Societății.

Prin urmare, vizitatorii Website-ului declară că, prin simpla utilizare a Website-ului înțeleg și consimt să nu copieze, modifice, vândă, distribuie, transmită, afișeze, reproducă, publice sau să nu creeze lucrări/opere/derivate pe baza informațiilor publicate pe Website.

3. Termeni

a) Vânzător / Societatea – IT Genetics S.A.

b) Vizitator – orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau orice entitate juridică – care este interesată de serviciile de digitalizare sau soluțiile personalizate de consultanță și suport tehnic, oferite de Vânzător și care are acces la conținutul Site-ului.

c) Client – orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau orice entitate juridică care are acces la serviciile de digitalizare sau soluțiile de consultanță și suport tehnic promovate prin intermediul site-ului, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Vânzător (electronic, telefonic, etc), în urma completării formularelor de contact sau de programare a unei întâlniri de afaceri/unei sesiuni de consultanță și întâlnirii ulterioare cu reprezentanții Vânzătorului, în urma căruia s-a încheiat un contract specific între părți.

d) Site – website-ul găzduit la adresa web www.it-genetics.ro;

e) Solicitare – formă de comunicare între Vânzător și Client prin intermediul Site-ului, prin care cel de-al doilea îi transmite primului, intenția sa de a achiziționa serviciile de digitalizare sau soluțiile de consultanță și suport tehnic, oferite de Vânzător;

f) Servicii de digitalizare/soluții de consultanță și suport tehnic – orice serviciu/soluție aferentă aplicabilă domeniilor prezentate pe Site, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Clientului, ca urmare a Contractului încheiat între părți.
g) Comunicări comerciale / Newsletter – reprezintă orice tip de mesaj trimis (e-mail, telefonic, mobile push, web push, etc.) care conține informatii generale și tematice, informații cu privire la servicii/soluții similiare sau complementare cu cele achiziționate de pe website, informații cu privire la oferte sau prețuri promoționale, etc.

4. Utilizarea website-ului

Prin utilizarea Website-ului vă obligaţi:

a) Să nu efectuaţi vreo solicitare – de servicii de digitalizare sau de soluții de consultanță și suport tehnic – falsă sau frauduloasă. În cazul în care avem motive întemeiate să credem că aţi efectuat o astfel de solicitare, avem dreptul să nu răspundem acesteia şi să informăm în mod corespunzător autorităţile competente.

b) Să ne furnizaţi nume și prenume, o adresă de e-mail şi/sau alte date de contact corecte şi exacte. Dacă nu ne furnizaţi toate informaţiile de care avem nevoie, este posibil să nu putem să răspundem / să dăm curs solicitării Dvs.

Prin utilizarea Website-ului în orice mod și scop, declarați că îndepliniți condițiile prevăzute de lege, respectiv că aveți capacitate de exercițiu pentru încheierea de acte juridice care nasc în sarcina dvs. obligațiile prevăzute în Termeni și condiții, Politica de confidențialitate și Politica de cookies-uri.

Simpla utilizare a Website-ului și/sau transmiterea unei solicitări de servicii/soluții – prin formularele de contact, de programare a unei întâlniri de afaceri/unei sesiuni de consultanță și răspunsul la această solicitare nu obligă Societatea în nici un fel față de vizitator/potențialul Client, respectiv nu reprezintă încheierea unui contract între Societate și vizitator/potențialul Client.

Prin intermediul Website-ului, Societatea invită vizitatorul Website-ului, respectiv potențialul Client la contractarea prestațiilor oferite de aceasta. Suplimentar, prin intermediul site-ului, Societatea recrutează personal pentru zonele de Customer support, Marketing, Software și Vânzări.

Vizitatorul, respectiv potențialul Client va contacta Societatea (completând formularele de contact sau de programare a unei întâlniri de afaceri/unei sesiuni de consultanță, ori utilizând oricare din datele de contact publicate pe Website și prevăzute la pct. 1 din prezenții Termeni și condiții) în scopul negocierilor și încheierii unui contract de prestări servicii în acest sens.

În respectivul contract vor fi stabilite toate elementele esențiale încheierii acestuia conform legii, dar și cele specifice, spre exemplu: obligațiile și drepturile Părților, prețul serviciilor contractate, garanții, răspundere etc.

5. Limitarea răspunderii

Societatea nu își asumă răspunderea pentru nici un fel de daune pe care Vizitatorul Website-ului, potențialul Client sau oricare alt terț le poate suferi ca urmarea a utilizării Website-ului în orice mod sau scop sau ca rezultat al îndeplinirii conforme de către Societate a oricăreia din obligațiile legale și/sau contractuale care îi revin.
Vizitatorul va utiliza serviciile oferite prin intermediul Website-ului în totalitate pe propria răspundere. Acesta este răspunzător pentru păstrarea confidențialității asupra informațiilor transferate/primite prin intermediul Website-ului și pentru prelucrarea acestora în conformitate cu dispozițiile legale în materia protecției datelor cu caracter personal.

Informațiile de orice tip prezentate prin intermediul Website-ului sunt furnizate de către Societate în forma și conținutul în care au fost primite sau preluate, fără modificări.

Societatea nu garantează și nu își asumă răspunderea cu privire la corectitudinea, acuratețea sau actualitatea nici uneia dintre aceste informații.

6. Dreptul nostru de a modifica termenii și condițiile

Avem dreptul de a revizui şi modifica Termenii și Condițiile în mod ocazional și discreționar.

Aveţi responsabilitatea de a citi în întregime Termenii și Condițiile, Politica de cookies-uri şi Politica de confidenţialitate, întrucât aplicabilă va fi varianta actualizată a acestora, în vigoare la momentul utilizării Website-ului.

7. Legislația aplicabilă și jurisdicția 

Utilizarea Website-ului şi încheierea, executarea și încetarea contractelor încheiate cu Societatea prin intermediul Website-ului vor fi guvernate de legislaţia română.
Eventualele litigii care decurg din sau în legătură cu folosirea Website-ului sau cu încheierea, executarea și încetarea acestor contracte se vor soluționa pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

8. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Societate are loc cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor”) și a legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

Pentru a cunoaște mai mult detalii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate și Politica de cookies

De asemenea pentru orice întrebări sau solicitări privind protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să ne contactați la adresa de E-mail: dpo@it-genetics.ro