Soluții pentru colectarea de date:

Te bucuri de decizii informate, productivitate crescută.

Zona de producție este o sursă inepuizabilă de date. Provocarea stă, însă, în colectarea și selectarea acelor date care susțin alegerile inteligente pentru optimizarea fluxului de lucru, pentru evitarea defecțiunilor neprevăzute și pentru crearea unui mediu eficient și sigur.

Într-un cadru cu surse multiple de date (sisteme software diferite pentru diverse arii de activitate, date colectate în formate diferite din mai multe surse), acest proces poate fi și mai complex.

Date în timp real

Soluțiile colectează în timp real date despre procese, monitorizând fiecare linie de producție și asigurând productivitate maximă.

Creșterea producției

Data collection ajută companiile să crească capacitatea de producție prin automatizări industriale, menținând același nivel de calitate.

Evită defecțiunile neprevăzute

Colectarea datelor legate de starea utilajelor și de intervalele de mentenanță permite un proces de producție neîntrerupt de defecțiuni ce pot fi prevenite.

Mixul optim de echipamente

De la scanere la imprimante și de la aplicații software la ecrane centrale și cele mai bune echipamente HMI, collection data susține crearea unui cadru de producție optimizat pentru afacerea ta.

Începe procesul de transformare digitală

Soluțiile pentru colectarea de date sunt răspunsul la provocările viitoare

Un lanț de producție care folosește date din trecut nu își poate crea planuri realiste pentru viitor. În prezent provocarea companiilor de producție este de a colecta date în timp real și de a le transforma în puncte de plecare pentru strategii de optimizare și dezvoltare.

Conceptul nu este nou, iar în prezent sincronizarea datelor din atelier cu un software analitic avansat transformă datele în indicatori-cheie în timp real pentru performanțele înregistrate atât de echipamente și utilaje, cât și de lucrători.

Date în timp real

Data collection în timp real este un proces automatizat. Asta înseamnă o reducere a timpilor necesari colectării datelor și a probabilității apariției erorilor asociate introducerii manuale a informației. Datele sunt disponibile imediat atât pentru lucrători, cât și pentru departamentele administrative, oferind vizibilitate sporită a producției.

Monitorizarea performanțelor producției prin măsurarea timpilor este foarte importantă în asigurarea utilizării la adevărata capacitate a resurselor disponibile. O scădere a eficienței poate semnaliza că echipamentele au nevoie de mentenanță sau că un lucrător are nevoie de training suplimentar. Aceste cifre pot fi benefice și în monitorizarea impactului proceselor de optimizare implementate.

Datele obținute în timp real identifică blocajele și monitorizează permanent performanța oferind managerilor toate informațiile necesare pentru reducerea risipei, scăderea costurilor și creșterea cifrelor de profit ale facilităților de producție.

Creșterea producției

Producătorii se află constant sub presiunea creșterii profitabilității și eficienței. Cei care doresc să își asume această misiune se confruntă cu: capacitatea limitată a utilajelor, timpii morți provocați de defecțiuni și mentenanță, defectele de producție ce duc la produse nevandabile, stații de testare ce duc la blocaje imediat ce rămân în urma vitezei de producție.

Soluțiile de colectare de date permit, însă, o creștere a capacității de producție fără investiții în resurse noi (atât pe partea de utilaje, cât și pe cea de lucrători). Toate provocările de mai sus pot fi abordate prin utilizarea datelor colectate în cadrul proceselor zilnice.

Aceste date îți oferă o perspectivă completă a producției din zonele-cheie și permit obținerea rapoartelor și analizelor exacte și cu vizibilitate sporită – beneficii ce se traduc în eficiență, randament și profit sporite.

Linie de productie
Lucrari de mentenanta

Evită defecțiunile neprevăzute

Atunci când este vorba despre mentenanța utilajelor de producție cea mai bună abordare este una predictivă și nu una reactivă: previzionarea și prevenția defecțiunilor și nu remedierea acestora în momentul în care ele opresc cu totul procesul de producție.

Procesele de mentenanță predictivă folosesc datele colectate și metode analitice avansate ce prevăd defecțiunile cu mult înainte ca acestea să oprească producția sau să întrerupă ritmul normal de lucru. Prin implementarea soluțiilor de colectare de date se obține astfel un beneficiu enorm pentru companiile de producție: creșterea perioadei de activitate a utilajelor. Reparațiile pot fi efectuate fix înainte apariției unei defecțiuni, iar procesele de mentenanță pot fi programate în afara programului de lucru pentru a reduce sau elimina întreruperile în lanțul de producție. De asemenea, aceste date susțin departamentul de achiziții care pot comanda piese de schimb înainte ca existența sau absența lor să devină urgențe.

Mixul optim de echipamente

Scanerele pentru coduri de bare sunt omniprezente în orice cadru de producție înregistrând rapid și fără greșeli date importante. De la depozit în atelier și înapoi, scanerele sunt echipate cu funcții diverse și proiectate pentru a rezista în cele mai grele condiții de mediu (scanare hands-free, scanare la distanță și scanarea codurilor de bare deteriorate).

Soluțiile pentru colectarea datelor în producție sunt formate din echipamente de scanare mobile, aplicații software personalizate și ecrane pentru human machine interface. Acestea creează o fundație solidă pentru colectarea datelor în timp real într-un mod facil și intutiv ce nu întrerupe fluxul de lucru sau de producție.

Mixul optim de echipamente

Programează o sesiune de consultanță