Soluții de control acces:

Siguranță și transparență totală.

Instituțiile publice sunt definite de numărul mare de persoane care le calcă pragul zilnic în căutarea unei soluții la o problemă. Pe lângă aceste persoane în instituție trebuie luați în considerare și funcționarii și personalul auxiliar care susțin activitatea din locație. Astfel una din principalele provocări cu care se confruntă o instituție publică este asigurarea unui mediu securizat: limitarea accesului persoanelor neautorizate în anumite zone (arhive, birouri administrative, etc.) și diferențierea accesului funcționarilor pe baza cerințelor pe care le au în îndeplinirea sarcinilor de lucru.

Sistemele de carduri de acces sunt cea mai simplă și eficientă soluție de a îndeplini ambele obiective. Bazate pe carduri personalizate, carduri RFID și legitimații de serviciu cu diferite grade de siguranță, scanere pentru coduri de bare și scanare invizibilă (bandă magnetică), sistemele sunt ușor de implementat atât în rândul personalului care activează în incintă, cât și al publicului care are nevoie de serviciile instituției respective.

Implementarea acestor sisteme limitează accesul funcționarilor în anumite zone care au nevoie de un grad sporit de securitate și care nu au legătură cu sarcinile pe care trebuie să le presteze în mod obșinuit și oprește complet accesul persoanelor neautorizate (publicul, contribuabilii, etc.).

Acces diferențiat

Limitează accesul persoanelor din interiorul instituțiilor publice prin intermediul cardurilor de acces unice.

Siguranță sporită

Creează un cadru securizat prin difereințierea nivelurilor de acces în funcție de legislația în vigoare sau poziția persoanei în cadrul organigramei.

Experiență digitală completă

Combină cardurile de acces cu carduri de fidelizare sau carduri de membru pentru a asigura contribuabililor o experiență mai plăcut în biblioteci, școli sau alte instituții publice.

Tipuri diverse de carduri

Soluțiile pot fi personalizate în funcție de specificațiile instituției respective: legitimații de serviciu cu diferite grade de siguranță, carduri cu bandă magnetică, carduri adezive, carduri RFID și scanere de coduri de bare, scanare invizibilă (pentru bandă magnetică) sau RFID.

Începe procesul de transformare digitală

Sisteme de control acces pentru instituțiile publice: siguranță și trasabilitate

Deși majoritatea instituțiilor publice beneficiază de serviciile unei firme de pază și protecție, personalul respectiv nu poate asigura supraveghere atât pentru punctele de intrare/ieșire, cât și pentru zonele cu caracter ”sensibil” unde publicul larg sau anumite categorii de funcționari nu ar trebui să aibă acces.

Sistemele de carduri de acces pentru instituțiile publice reprezintă o soluție simplă, discretă și ușor de implementat pentru asigurarea unui cadru sigur pentru desfășurarea activității fără investiții suplimentare în personal.

Sistem de acces cu carduri

Acces diferențiat

Personalul care lucrează într-o instituție publică are nevoie de anumite resurse pentru a-și îndeplini sarcinile și pentru a ajuta contribuabilii care ajung în birouri sau la ghișee. Aceste resurse pot fi disponibile tuturor angajaților instituției sau doar anumitor categorii, în funcție de organigrama instituției.

Implementarea unui sistem de carduri de acces permite securizarea acelor zone sensibile (cum ar fi arhivele instituției sau zonele unde se încasează anumite taxe/impozite) în funcție de nivelul fiecărui funcționar în parte.

Sistemul de control al accesului este plasat la intrarea în fiecare încăpere și este conectat la încuietoarea ușii. Aceasta se deblochează numai dacă persoana are acces în camera respectivă, acces determinat de cardul unic pe care în deține.

Siguranță sporită

Instituțiile publice cad sub incidența legislației ce protejează datele cu caracter personal – date care trebuie să fie accesibile doar anumitor funcționari. De asemenea, unele instituții operează cu încasări de taxe și impozite și astfel operează cu sume considerabile de bani. Accesul la ambele tipuri de resurse nu poate fi uniform în cadrul personalului instituției.

Sistemele de carduri de acces permit instituțiilor să ofere acces diferențiat în funcție de necesitățile fișei postului și astfel cresc securitatea zonelor sensibile: numai categoriile sau persoanele autorizate cu operarea în anumite camere sau cu anumite resurse le pot accesa exclusiv pe baza cardului personal de acces.

Un beneficiu suplimentare este eliminarea riscului pătrunderii publicului larg în zonele restricționate din cadrul instituției, acesta fiind limitat la zonele predeterminate.

Siguranță sporită
Experiență digitală completă

Experiență digitală completă

Sistemul de carduri de acces poate fi folosit atât pentru securizarea accesului în incintă, cât și pentru a crea o experiență mai bună pentru contribuabili – o experiență care îi încurajează să revină și să fie recompensați pentru fidelitate prin intermediul cardului de membru.

Acest tip de card poate fi folosit în cadrul bibliotecilor (pentru recompensarea împrumuturilor repetate, de exemplu) sau școlilor pentru a oferi acces numai elevilor și profesorilor, prevenind intrarea oricărei persoane neautorizate în cadrul instituției și oferind acces privilegiat pentru anumite facilități (bazine de înot, săli de sport, amfiteatre, etc.)

Tipuri diverse de carduri

În funcție de nivelul de tehnologizare al instituției, sistemele de carduri de acces pot fi personalizate cu ajutorul echipamentelor și consumabilelor, oferind mai multe opțiuni de carduri unice asignate fiecărui utilizator.

Cardurile pot funcționa pe bază de coduri de bare, benzi magnetice sau RFID dar un element rămâne constant: acces instant în orice încăpere atât timp cât acel acces este acordat din sistemul centralizat funcționarului/utilizatorului.

Tipuri diverse de carduri

Programează o sesiune de consultanță